ZAKAT

Zakat artinya adalah membersihkan dengan arti membersihkan harta yang bersih. Zakat adalah rukun islam ketiga. Zakat terbagi dua. Yaitu zakat fitrah dan zakat mal.

Zakat fitrah adalah zakat yang dikeluarkan sekali dalam setahun pada saat idul fitri. Sedangkan zakat mal adalah zakat yang dikeluarkan untuk membersihkan harta.

Gambar 1.1 (Orang berzakat)

0 Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *